englishslovensky

Redakcia Ústav experimentálnej onkológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika
www.neoplasma.sk

Vychádza 6-krát ročne
v AEPress, s.r.o.
v jazyku anglickom

Tlač a distribúcia
AEPress, s.r.o.
Bajzova 7
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421-2-436 37 984
Fax: +421-2-436 37 986

Valid HTML 4.01 Transitional