englishslovensky

DNA metylačné profily v génoch asociovaných s metastázovaním karcinómov prsníka
Vedúci projektu: Ivana Fridrichová
Trvanie projektu: 2015 - 2018
Viac   Výsledky   

Valid HTML 4.01 Transitional