englishslovensky

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional