englishslovensky

Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzťahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu
Vedúci projektu: Ľubica Hunáková
Trvanie projektu: 2016 - 2018
Viac   

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm
Vedúci projektu: Ján Sedlák
Trvanie projektu: 2015 - 2019
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional