englishslovensky
Laboratórium mutagenézy a karcinogenézy
Poškodenie genetického materiálu (DNA) bunky v dôsledku interakcie chemických (karcinogény) a fyzikálnych (UV svetlo, ionizačné žiarenie) faktorov s DNA sa považuje za primárny krok v iniciácii procesu karcinogenézy. Avšak indukcia poškodenia DNA, jeho fixácia a manifestácia závisí od mnohých faktorov a procesov v bunke. Výskum v Laboratóriu sa zaoberá problematikou genetickej toxikológie, nanotoxikológie, chemickej mutagenézy a karcinogenézy a chemoprotektívnych účinkov prírodných látok a extraktov z liečivých rastlín. Projekty riešené v Laboratóriu sú zamerané na štúdium:
 • molekulárnych a bunkových mechanizmov chemickej karcinogenézy;
 • vzťahu chemickej štruktúry a biologickej activity chemických látok;
 • úlohy negenotoxických mechanizmov v procese karcinogenézy;
 • úlohy fotoaktivácie v chemickej karcinogenéze;
 • genotoxicity jednoduchých a komplexných zmesí;
 • chemoprotektívnych účinkov prírodných látok a extraktov z liečivých rastlín;
 • biomarkérov individuálnej vnímavosti jedincov voči ionizačnému žiareniu.

Vedúci laboratória: RNDr. Gábelová Alena CSc.

Vedeckí pracovníci
 • Bábelová Andrea
 • Chalupa Ivan
 • Gábelová Alena
 • Gurská Soňa
 • Horváthová Eva
 • Kozics Katarína
 • Kretová Miroslava
 • Luciaková Katarína
 • Mesárošová Monika
 • Sedlačková Eva
 • Slameňová Darina
 • Šabová Ľudmila
 • Šramková Monika
 • Čipák Ľuboš
Technickí pracovníci
 • Húsková Gertrúda
 • Šebová Lívia
Doktorandi
 • Buliaková Barbora
 • Mikolášková Barbora
 • Srančíková Annamária
Ďalší
 • Šelc Michal
Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional