englishslovensky

 

Akreditácia za roky 1999 - 2002

dotazník, príloha 1, príloha 2, stav výskumu, publikačná činnosť, citovanosť prác

 

Akreditácia za roky 2003 - 2006

akreditačný dotazník, zmeny v akreditačných výstupoch oproti záverečným správam ÚEO SAV

 

Akreditácia za roky 2007 - 2011

akreditačný dotazník, prílohy: publikácie, citácie, konferencie, 10 najcitovanejších prác

zameranie podľa ESI odborov

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional