englishslovensky

Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote
Vedúci projektu: Miroslava Kretová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Vedúci projektu: Eva Horváthová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Vysokointegrovany senzor na skrining nanotoxicity (HISENTS)
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Viac   

Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
Vedúci projektu: Alena Gábelová
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Viac   

Valid HTML 4.01 Transitional