englishslovensky
Laboratórium molekulárnej genetiky
Mnohé endogénne a exogénne chemické látky a fyzikálne agensy môžu sústavne poškodzovať integritu DNA. Keďže DNA ako nosič genetickej informácie nie je na jedno použitie a nie je recyklovateľná, neopravené poškodenie má za následok vznik mutácií, bunkové starnutie a bunkovú smrť. Nie je preto prekvapujúce, že sa vyvinuli rôzne mechanizmy, ktoré sa vysporiadavajú s poškodením DNA a chránia tak jej integritu. Výskum v Laboratóriu je zameraný na mechanizmy opravných procesov DNA v prokaryontoch, nižších eukaryontoch a vyšších eukaryontoch s nasledovnými výskumnými projektami:
 • Oxidačná demetylačná dráha
 • Oprava dvojreťazcových zlomov DNA v eukaryotických bunkách
 • Overenie citlivej metódy na predikciu rádiosenzitivity pri terapii nádorov prsníka
 • Klonovanie, expresia a purifikácia ľudských homológov XPB a XPD proteínov z hypertermofilného archae Pyrococcus abyssi
 • Úloha reparačných DNA helikáz v nukleotidovej excíznej oprave, bázovej excíznej oprave a transkripčne-viazanej oprave v cicavčích bunkách

Vedúci laboratória: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.

Vedeckí pracovníci
 • Chovanec Miroslav
 • Gurský Ján
 • Kleibl Karol
 • Mániková Dominika
 • Piršel Miroslav
Technickí pracovníci
 • Hurbanová Lenka
 • Vlasáková Dana
Doktorandi
 • Loduhová Jana
 • Stanová Kristína
 • Šestáková Zuzana
Ďalší
 • Polakovičová Erika
 • Vigašová Dana
Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional